Đăng nhập nhiều tài khoản: Định nghĩa

Đăng nhập nhiều tài khoản giúp bạn quản lý nhiều tài khoản cùng một lúc, giúp tiết kiệm thời gian và làm cho việc so sánh các tài khoản dễ dàng hơn.

Bạn có thể đăng nhập và chuyển đổi giữa nhiều Tài khoản Google cùng một lúc, trong cùng một trình duyệt. Ví dụ: bạn có thể mở tài khoản Google AdWords và Gmail cá nhân của mình cùng một lúc.

Bạn cũng có thể sử dụng một Tài khoản Google để quản lý tối đa 5 tài khoản AdWords khác.

Trả lời