Cookie: Định nghĩa

Tệp nhỏ được lưu trên máy tính của mọi người để giúp lưu trữ tùy chọn và các thông tin khác được sử dụng trên các trang web mà họ truy cập.

Cookie có thể lưu cài đặt của mọi người trên các trang web nhất định và đôi khi có thể được sử dụng để theo dõi cách khách truy cập vào và tương tác với các trang web.

Google sử dụng cookie theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: cả tiếp thị lại và Google Analytics đều sử dụng cookie để giúp làm những việc như chạy quảng cáo hoặc theo dõi thành công của bạn.

Tính năng theo dõi chuyển đổi của AdWords cũng sử dụng cookie. Để giúp bạn theo dõi doanh số bán hàng và các chuyển đổi khác từ quảng cáo của bạn, tính năng theo dõi chuyển đổi thêm cookie vào máy tính của một người khi người đó nhấp vào quảng cáo.

Đôi khi, cookie có thể gây ra sự cố khi bạn đang đăng nhập hoặc thay đổi tài khoản AdWords của mình. Khi điều này xảy ra, cách tốt nhất để khắc phục sự cố này là xóa bộ nhớ cache và cookie được lưu cho trình duyệt Internet của bạn.

Trả lời