Marketing Online Công nghiệp 4.0 là gì | Tiếp thị trực tuyến - Marketing online

Công nghiệp 4.0 là gì?

Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng thực-ảo (cyber-physical system), Internet Vạn Vật và điện toán đám mây và điện toán nhận thức (cognitive computing).

Kinh doanh [ 0906 929 833 ]