Công cụ – Tools

ĐĂNG TRANG WEB NÀY

Viết Về Điều Này là một công cụ đánh dấu trang cho phép bạn dễ dàng viết về bất cứ nội dung gì bạn gặp trên mạng. Bạn có thể sử dụng nó để lấy liên kết, hoặc để đăng tải một đoạn trích dẫn. Viết Về Điều Này thậm chí cho phép bạn chọn từ những hình ảnh hiển thị trên trang và sử dụng chúng trong bài viết của bạn. Chỉ cần kéo liên kết Viết Về Điều Này tại màn hình này tới thanh đánh dấu trang trên trình duyệt của bạn, và bạn sẽ tạo nội dung dễ dàng hơn nhiều. Bấm vào nó khi đang xem trang mạng khác sẽ mở ra một cửa sổ với tất cả tùy chọn dưới đây.

CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI

Nhóm phân loại nội dung có hỗ trợ thứ bậc, điều này cho phép bạn tạo nhóm nội dung con. Thẻ đánh dấu không hỗ trợ thứ bậc và không thể chứa thẻ khác. Đôi khi, mọi người áp dụng chỉ một kiểu phân loại cho bài viết, và sau đó phát hiện ra kiểu phân loại còn lại thích hợp hơn với nội dung của họ.

Liên kết Công Cụ Chuyển Đổi Nhóm Nội Dung Và Thẻ Đánh Dấu tại màn hình này sẽ đưa bạn đến màn hình Nhập Khẩu, tại đó Công Cụ Chuyển Đổi là một trong các gói mở rộng bạn có thể cài đặt. Khi gói đã được cài, liên kết Kích Hoạt Gói & Thực Thi Công Cụ Nhập Khẩu sẽ đưa bạn tới màn hình khác, tại đó bạn có thể lựa chọn chuyển đổi thẻ đánh dấu thành nhóm nội dung hoặc ngược lại.

NHẬP VÀO

Màn hình này liệt kê liên kết tới các gói mở rộng để nhập khẩu dữ liệu từ các nền tảng quản lý nội dung / nhật ký. Chọn nền tảng bạn muốn nhập khẩu dữ liệu từ đó, và bấm vào Cài Đặt Ngay khi bạn được hỏi trong cửa sổ bật ra. Nếu nền tảng của bạn không được liệt kê, bấm vào liên kết tìm kiếm trong thư mục gói mở rộng để xem có công cụ nhập khẩu nào hỗ trợ nền tảng của bạn hay không.

Trong các phiên bản trước của WordPress, nhập khẩu dữ liệu là tính năng có sẵn. Các tính năng này đã được chuyển đổi thành gói mở rộng vì hầu hết mọi người chỉ sử dụng chúng một lần hoặc không thường xuyên.

XUẤT RA

Bạn có thể xuất một tập tin chứa nội dung trang mạng của bạn để nhập vào bản cài đặt WordPress hoặc nền tảng khác. Tập tin được xuất ra sẽ có định dạng XML được gọi là WXR. Bài viết, trang tĩnh, bình luận, trường dữ liệu tùy biến, nhóm phân loại, và thẻ đánh dấu đều có thể được xuất ra. Bạn có thể lựa chọn để tập tin WXR chỉ bao gồm những bài viết hoặc trang tĩnh nhất định bằng cách sử dụng bộ lọc xổ xuống để giới hạn việc xuất nội dung theo nhóm phân loại, tác giả, khoảng thời gian theo tháng, hoặc trạng thái đăng tải.

Sau khi được tạo, tập tin WXR của bạn có thể được nhập khẩu vào trang mạng WordPress khác hoặc vào nền tảng nhật ký khác có hỗ trợ định dạng này.

Trả lời