Công cụ hữu ích

Công cụ hữu ích

>> Công cụ dành cho nhà quảng cáo có nhiều tài khoản hoặc tài khoản lớn
>> Giao diện lập trình ứng dụng (API) của AdWords
>> Giới thiệu về AdWords Editor
>> Sử dụng thông số ValueTrack với mẫu theo dõi của bạn
>> Thiết lập theo dõi với thông số ValueTrack
>> Cách bạn có thể sử dụng ValueTrack
>> Liên kết Google Analytics và AdWords
>> Thực hiện thay đổi với tải lên hàng loạt
>> Sử dụng tập lệnh để thực hiện thay đổi tự động
>> Sao chép và dán quảng cáo, nhóm quảng cáo, từ khóa và chiến dịch
>> Quản lý quảng cáo và nguồn cấp dữ liệu trong “Dữ liệu doanh nghiệp”
>> Tùy chỉnh quảng cáo với cập nhật theo thời gian thực
>> Thiết lập tùy biến quảng cáo
>>  Đánh dấu sự kiện sắp tới bằng bộ đếm ngược
>> Tạo quảng cáo văn bản bằng văn bản được tùy chỉnh
>> Tạo thông số tùy chỉnh cho theo dõi nâng cao
>> Kiểm tra trang đích của bạn
>> Sử dụng AdWords Editor để thiết lập chiến dịch RLSA

Trả lời