Chuẩn mới kết quả tìm kiếm

Chuẩn mới của kết quả tìm kiếm google như thế nào? Như các bạn đã biết, các máy tìm kiếm thường thu thập dữ liệu về hành vi người dùng để xem người dùng có hài lòng với bảng kết quả tìm kiếm không.

Cá nhân hóa kết quả tìm kiếm

Điều này không chỉ giúp tăng chất lượng bảng kết quả mà còn sinh ra một thực tế rằng: Dù tìm kiếm với cùng một từ khóa, mỗi cá nhân sẽ nhận được một bảng kết quả khác nhau. Điều này là do mỗi người có một lịch sử tìm kiếm cũng như hành vi tìm kiếm khác nhau.

Google là người đi tiên phong trong việc cá nhân hóa kết quả tìm kiếm, đến mức mà nhiều người đã phải e ngại vì sự nhiệt tình trong việc thu thập dữ liệu người dùng của Google. Họ giới thiệu về cá nhân hóa kết quả tìm kiếm vào năm 2005 (http://googleblog.blogspot.co.uk/2005/06/search-gets-
personal.html) và chính thức áp dụng nó trên toàn cầu kể từ năm 2009 (http://googleblog.blogspot.co.uk/2009/12/personalized-search-for-everyone.html)

Cụ thể, Kết quả tìm kiếm khi bạn tìm kiếm ẩn danh sẽ khác biệt ít nhiều với kết quả khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google Account. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google, Google sẽ sử dụng lịch sử tìm kiếm của tài khoản đó để cá nhân hóa kết quả tìm kiếm. Họ sẽ xem những website nào bạn thường ghé thăm và rồi xếp hạng những website đó ở vị trí cao hơn. Bạn có thể xem lịch sử tìm kiếm ứng với tài khoản Google của bạn tại đây (https://accounts.google.com/Login?continue=https://history.google.com/history/&hl=en)

Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Google, Google vẫn sẽ cá nhân hóa kết quả tìm kiếm của bạn dựa vào cookie (định nghĩa về cookie http://www.google.com/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie). Lưu ý là Google chỉ sử dụng dữ liệu cookie của 180 ngày gần nhất.

Là một người làm SEO, có vài điều bạn cần lưu ý về việc cá nhân hóa kết quả tìm kiếm:

  •  Phần mềm kiểm tra thứ hạng giờ trở nên ít hữu ích hơn
  •  Việc mang đến trải nghiệm tốt cho người dùng trở nên quan trọng hơn
  •  Khi kiểm tra thứ hạng bằng tay, bạn nên sử dụng một trình duyệt sạch chưa có lịch sử tìm kiếm. Nếu không kết quả bạn nhận được sẽ không chính xác.

Tích hợp mạng xã hội Google+ trong kết quả tìm kiếm

Vào tháng 1 năm 2012, Google tiến một bước dài trong việc cá nhân hóa kết quả tìm kiếm. Lần này là việc tích hợp mạng xã hội Google+ (mạng xã hội của riêng họ và đã vươn lên trở thành mạng xã hội lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Facebook). Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ảnh hưởng của mạng xã hội này lên bảng kết quả tìm kiếm: Những trang web được bạn bè trong vòng kết nối G+ của chúng ta “cộng 1” sẽ có thứ hạng cao hơn khi ta tìm kiếm.

Là một người làm SEO, bạn cần chú ý những điểm như sau:

 Thường xuyên theo dõi và đánh giá ảnh hưởng của Google+ lên bảng kết quả tìm kiếm, đặc biệt trong lĩnh vực của bạn

 Đảm bảo các website của bạn hoặc những website bạn đang tối ưu cho khách hàng có cài đặt bản quyền tác giả

 Tích hợp các chức năng của Google+ lên website của bạn để khuyến khích người dùng sử dụng

Trả lời