Chuẩn AMP là gì?

Chuẩn AMP là gì?

Đây là một chuẩn AMP của google đưa ra năm 2015, và sẽ dần thay thế dần nhiều chuẩn khác với xu hướng sử dụng smart phone – di động ngày càng tăng lên.

AMP là viết tắt của Accelerated Mobile Pages (Trang trên thiết bị di động được tăng tốc). AMP là một cách để tạo trang web nhẹ và tải nhanh, đặc biệt trên thiết bị di động. Trình quản lý thẻ hỗ trợ vùng chứa AMP, tương tự như vùng chứa web chuẩn. 

Có thể triển khai thẻ tương thích với AMP bằng cách sử dụng Trình quản lý thẻ. Trình quản lý thẻ hỗ trợ nhiều thẻ được thiết kế để làm việc với AMP.

Ví dụ minh họa AMP: bạn hãy dùng điện thoại search từ khóa “hồ sơ yêu cầu bảo hiểm dai ichi” trên google, và kết quả nào có dấu hiệu tia sét như trong hình bên dưới, hãy click vào và thấy tốc độ của AMP nó nhanh như thế nào.

AMP là gì?
chuẩn AMP là gì?

Cấu trúc html của một trang AMP cần đạt được.

<!doctype html>
<html >
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <link rel="canonical" href="hello-world.html">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1">
   <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
   <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 </head>
 <body>Hello World!</body>
</html>

Quy trình cài đặt Trình quản lý thẻ cho AMP tương tự như quy trình cài đặt cho trang web.

Đối với wordpress các bạn có thể cài Plugin để tối ưu hóa AMP tự động. Xem bài cài đặt plugin AMP và thiết lập.

Trả lời