Chọn từ khóa của bạn

Chọn từ khóa của bạn
Việc chọn đúng từ khóa có thể giúp bạn hiển thị quảng cáo của bạn cho khách hàng mà bạn muốn khi họ tìm kiếm các cụm từ cụ thể hoặc truy cập vào một số trang web nhất định. Tìm hiểu cách thêm và xóa từ khóa và tìm hiểu cách từ khóa phủ định có thể giữ cho quảng cáo không hiển thị cho các cụm từ không liên quan đến doanh nghiệp của bạn.


>> Mẹo cơ bản để xây dựng danh sách từ khóa
>> Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa từ khóa của bạn
>> Chọn từ khóa cho chiến dịch trên Mạng hiển thị
>> Giới thiệu về từ khóa phủ định
>> Loại trừ từ khóa trên chiến dịch với danh sách
>> Tối ưu hóa danh sách từ khóa
>> Thêm từ khóa phủ định vào các chiến dịch Mạng tìm kiếm
>> Thêm từ khóa phủ định vào các chiến dịch riêng của Mạng hiển thị
>> Nhận ý tưởng về từ khóa phủ định

Trả lời