Chọn trang web và chủ đề

Chọn trang web và chủ đề
Trên Mạng hiển thị, bạn có thể nhắm mục tiêu các vị trí – tiếp cận khách hàng trên những trang web, trang web và ứng dụng trên điện thoại di động và video mà họ dành thời gian. Bạn cũng có thể nhắm mục tiêu chủ đề, hiển thị quảng cáo trên các trang web có chủ đề trọng tâm liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.


>> Sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị để nhận ý tưởng nhắm mục tiêu và ước tính lưu lượng truy cập
>> Nhắm mục tiêu các trang web về chủ đề cụ thể
>> Thêm nhiều chủ đề cùng với mã chủ đề
>> Khắc phục các vấn đề vị trí
>> Giới thiệu về vị trí được quản lý
>> Thêm, chỉnh sửa và xóa vị trí được quản lý

Trả lời