Chọn đối tượng

Kết nối với những người sẽ yêu thích doanh nghiệp của bạn.


Những người bạn cần đều ở đây
Hàng ngày có hơn một tỷ người sử dụng Facebook, Instagram và Audience Network. Với các công cụ lựa chọn đối tượng mạnh mẽ của chúng tôi, bạn có thể nhắm mục tiêu những người phù hợp với doanh nghiệp của mình. Sử dụng những gì bạn biết về khách hàng của mình, như: nhân khẩu học, sở thích và hành vi, bạn có thể kết nối với những người giống như họ. Có ba cách chọn đối tượng của bạn trên Facebook:

Đối tượng cốt lõi
Chọn thủ công đối tượng của bạn dựa trên các đặc điểm, như độ tuổi và vị trí.

Đối tượng tùy chỉnh
Tải lên danh sách liên hệ của bạn để kết nối với khách hàng trên Facebook.

Đối tượng tương tự
Sử dụng thông tin về khách hàng của bạn để tìm những người giống như họ trên Facebook.


ĐỐI TƯỢNG CỐT LÕI
Chọn người bạn muốn tiếp cận
Dù bạn là một chủ tiệm hoa đang cần thêm khách hàng địa phương hay là một người bán lẻ đồ điện tử trực tuyến muốn tìm những người quan tâm đến sản phẩm của mình, thì tùy chọn nhắm mục tiêu Đối tượng cốt lõi của chúng tôi—các tính năng nhắm mục tiêu được tích hợp vào Trình quản lý quảng cáo và Power Editor—đều cho phép bạn tiếp cận mọi người dựa trên thông tin nhân khẩu học, vị trí, sở thích và hành vi của họ.

Thông tin nhân khẩu học
Chọn đối tượng dựa trên các đặc điểm như: độ tuổi, giới tính, tình trạng quan hệ, học vấn, nơi làm việc, chức danh, v.v.

Vị trí
Tiếp cận những người ở khu vực mà bạn muốn tiến hành kinh doanh. Thậm chí là tạo bán kính xung quanh cửa hàng để giúp tăng số lượt ghé vào.

Sở thích
Tìm đối tượng dựa trên những gì họ quan tâm, như thói quen, hình thức giải trí yêu thích, v.v.

Hành vi
Tiếp cận mọi người dựa trên hành vi mua hàng, việc sử dụng thiết bị và các hoạt động khác.

ĐỐI TƯỢNG TÙY CHỈNH
Liên lạc với những người bạn đã biết
Đối tượng tùy chỉnh giúp bạn tìm những khách hàng và người liên hệ hiện tại trên Facebook. Kết nối với những người bạn đã kết nối trên Facebook có thể giúp bạn củng cố mối quan hệ và tăng doanh số. Bạn có thể sử dụng một trong ba nguồn sau để tạo Đối tượng tùy chỉnh của mình:

Khách hàng trung thành và khách hàng tiềm năng
Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Khách truy cập trang web
Những người truy cập trang web của bạn

Người dùng di động
Những người dùng ứng dụng di động của bạn

ĐỐI TƯỢNG TƯƠNG TỰ
Tạo đối tượng dựa trên những người giống như khách hàng của bạn
Đối tượng tương tự giúp bạn tìm những người giống như khách hàng hoặc người liên hệ của bạn trên Facebook. Công cụ mạnh mẽ này sử dụng những thông tin chi tiết mà bạn có được từ hoạt động tiếp thị trên Facebook và làm tăng cơ hội tiếp cận những người có thể quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỐI TƯỢNG
Tìm hiểu thêm về đối tượng của bạn
Thông tin chi tiết về đối tượng giúp bạn tìm hiểu thêm về đối tượng mục tiêu của mình. Bạn sẽ thu thập những đặc điểm tổng hợp như sở thích và hành vi, sau đó dùng chúng để tìm những đối tượng mới có thể quan tâm đến doanh nghiệp của mình.

Bắt đầu kết nối với những người sẽ yêu thích doanh nghiệp bạn.

Trả lời