Chọn cách bạn đặt giá thầu

Chọn cách bạn đặt giá thầu
AdWords cung cấp cho bạn một số cách để đặt giá thầu cho quảng cáo của mình, tùy thuộc vào cách nào quan trọng nhất với bạn và doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn tăng lưu lượng truy cập vào trang web của mình, đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột có thể là cách tốt nhất. Tìm hiểu về các tùy chọn đặt giá thầu khác nhau để xác định tùy chọn nào là tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

>> Xác định chiến lược giá thầu dựa trên các mục tiêu của bạn
>> Giới thiệu về đặt giá thầu CPC thủ công
>> Giới thiệu về CPC nâng cao (ECPC)
>> Giới thiệu về đặt giá thầu chi phí mỗi lần xem (CPV)
>> Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị
>> Hiểu khái niệm cơ bản về đặt giá thầu
>> Thay đổi cách bạn đặt giá thầu

Trả lời