Chỉnh sửa quảng cáo văn bản của bạn

Chỉnh sửa quảng cáo văn bản của bạn
Có một số lý do để chỉnh sửa văn bản, URL hiển thị hoặc URL trang đích của quảng cáo văn bản. Bạn có thể cần sửa lỗi đánh máy hoặc cập nhật URL cuối cùng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa quảng cáo sau khi tìm hiểu cách kết nối hiệu quả hơn với đối tượng của mình. Bài viết này giúp bạn biết cách chỉnh sửa từng quảng cáo văn bản hoặc chỉnh sửa hàng loạt.

Trước khi bắt đầu
Quan trọng là bạn cần hiểu điều gì sẽ xảy ra khi bạn chỉnh sửa quảng cáo:

Quảng cáo của bạn trải qua quá trình phê duyệt thông thường bất cứ khi nào bạn chỉnh sửa quảng cáo. Quá trình phê duyệt mất tối đa một ngày làm việc.
Quảng cáo đã chỉnh sửa của bạn không giữ lại lịch sử hiệu suất từ quảng cáo gốc. Chỉnh sửa quảng cáo giống như tạo quảng cáo mới và loại bỏ phiên bản cũ.
Bạn vẫn có thể xem lịch sử hiệu suất của quảng cáo gốc. Tìm hiểu thêm
Bạn sẽ không thể tiếp tục phiên bản gốc của quảng cáo. Bạn cần phải tạo quảng cáo mới hoặc chỉnh sửa lại quảng cáo nếu bạn muốn văn bản gốc.
Mẹo
Thay vì chỉnh sửa quảng cáo, hãy thử tạo quảng cáo mới để kiểm tra xem các phiên bản quảng cáo khác nhau của bạn hoạt động tốt như thế nào. (AdWords tự động hiển thị các quảng cáo hoạt động tốt hơn thường xuyên hơn theo mặc định.) Bằng cách này, quảng cáo gốc của bạn sẽ tiếp tục chạy trong khi bạn bắt đầu biết cách hoạt động của các phiên bản mới.
Hướng dẫn
Chọn trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm.

TRƯỚC MỚI

Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
Nhấp vào tab Chiến dịch.
Điều hướng đến tab Quảng cáo.
Di chuột qua văn bản quảng cáo và nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì xuất hiện.
Edit ad
Thực hiện thay đổi đối với quảng cáo của bạn và nhấp vào Lưu.
Modify ad
Quảng cáo mới của bạn sẽ được xem xét, thường trong vòng một ngày làm việc.
TRUY CẬP VÀO ADWORDS
Chỉnh sửa hàng loạt văn bản quảng cáo của bạn
Để thay đổi văn bản cho nhiều quảng cáo cùng một lúc, hãy thực hiện theo các bước sau.

Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
Nhấp vào tab Chiến dịch.
Nhấp vào tab Quảng cáo.
Chọn hộp bên cạnh bất kỳ quảng cáo nào bạn muốn chỉnh sửa. Bạn cũng có thể chọn tất cả quảng cáo bằng cách chọn hộp trong thanh menu.
Nhấp vào Chỉnh sửa rồi chọn Thay đổi quảng cáo.
See ad bulk edit menu
Thực hiện thay đổi đối với quảng cáo của bạn và nhấp vào Lưu.

Nhấp vào Xem trước thay đổi để xem chỉnh sửa của bạn trông như thế nào hoặc nhấp vào Thực hiện thay đổi để chỉnh sửa các quảng cáo mà bạn đã chọn.
Mẹo
Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi hàng loạt đối với nhiều chiến dịch, quảng cáo, nhóm quảng cáo và nhiều mục khác, thì bạn có thể cần sử dụng tải lên hàng loạt. Với tải lên hàng loạt, bạn có thể tải xuống bảng tính, thực hiện thay đổi ngoại tuyến, sau đó tải lên để các thay đổi có hiệu lực cùng một lúc

Trả lời