Chỉnh sửa hàng loạt

“Chỉnh sửa hàng loạt” có nghĩa là chỉnh sửa nhiều mục trong tài khoản của bạn cùng một lúc. Sử dụng chỉnh sửa hàng loạt giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách đồng thời cập nhật nhiều mục trong một chiến dịch hoặc trên nhiều chiến dịch.

AdWords cung cấp nhiều công cụ và tính năng khác nhau để giúp bạn chỉnh sửa hàng loạt cho tài khoản của mình. Các tùy chọn chỉnh sửa có sẵn tùy thuộc vào công cụ hoặc tính năng bạn sử dụng.

Thông thường, bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt cho tài khoản của mình bằng cách sử dụng:

Nút Chỉnh sửa ở trên chiến dịch, từ khóa, nhóm quảng cáo và quảng cáo của bạn: Khi ở trên tab     Chiến dịch, Từ khóa, Nhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo, bạn có thể chọn nhiều mục bằng cách nhấp vào hộp cạnh mỗi mục, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa. Sau đó, bạn có thể chọn chỉnh sửa thuộc tính – chẳng hạn như giá thầu, ngân sách hoặc loại so khớp – trên tất cả các mục đã chọn của mình.

Tải lên hàng loạt: Tải xuống bảng tính với các chi tiết về từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc nhóm sản phẩm của bạn. Bạn có thể thực hiện các thay đổi ngoại tuyến và tải lên bảng tính để có thể áp dụng thay đổi cho tài khoản AdWords của mình. Tìm hiểu thêm về tải lên hàng loạt.

AdWords Editor: Ứng dụng miễn phí, có thể tải xuống này cho phép bạn quản lý tài khoản AdWords của mình ngoại tuyến, vì vậy bạn có thể dễ dàng thực hiện chỉnh sửa hàng loạt cho chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa của mình và nhiều mục khác, sau đó tải lên những thay đổi của bạn trở lại
AdWords khi bạn đã sẵn sàng. Tìm hiểu thêm về AdWords Editor.

AdWords API: AdWords API (giao diện lập trình ứng dụng) cho phép nhà phát triển xây dựng ứng dụng tương tác trực tiếp với máy chủ AdWords. Với các ứng dụng này, nhà quảng cáo và các bên thứ ba có thể quản lý các tài khoản AdWords lớn hoặc phức tạp một cách hiệu quả và sáng tạo hơn.

Trả lời