Chiến thuật xây dựng link cùng chủ đề

Chiến thuật xây dựng link cùng chủ đề làm nhiều sẽ có hiệu quả lâu dài cho website của bạn.

Mục đích cuối cùng của việc xây dựng link là mang lại giá trị cho mọi người. Mọi người sẽ tự đặt link đến website của bạn nếu họ thấy nội dung ở đó chất lượng và mang lại giá trị cho người dùng của họ. Mục đích của bạn phải là xây dựng giá trị, chứ không chỉ là xây dựng link. Nội dung tốt chính là tài sản vô giá, thứ sẽ mang đến link cho bạn về lâu về dài, bất kể bạn có cần phải xây dựng link hay không.

Dưới đây là những chiến thuật bạn có thể sử dụng để xây dựng links từ những website cùng chủ đề:

 Viết bài trên blog của người khác

 Dành các giải thưởng trong lĩnh vực của mình

 Viết bài (blog, website)

 Tạo infographics

 Tạo phù hiệu (Badges) và các ứng dụng đơn giản (Widgets)

 Viết bài bình luận, chia sẻ kinh nghiệm về sản phẩm, dịch vụ…

 Lấy links từ các nhà cung cấp hoặc các đối tác kinh doanh

One thought on “Chiến thuật xây dựng link cùng chủ đề”

Trả lời