Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế

Giá mỗi nhấp chuột thực tế (CPC thực tế) của bạn là số tiền cuối cùng bạn bị tính phí cho một nhấp chuột. Bạn thường bị tính phí ít hơn — đôi khi ít hơn nhiều — giá thầu giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa), là số tiền cao nhất bạn sẽ bị tính phí cho một nhấp chuột.

CPC thực tế thường thấp hơn CPC tối đa bởi vì với phiên đấu giá AdWords, số tiền cao nhất bạn sẽ trả là số tiền tối thiểu bắt buộc để giữ vị trí quảng cáo và bất kỳ định dạng quảng cáo nào được hiển thị cùng với quảng cáo của bạn, chẳng hạn như liên kết trang web.

Cách hoạt động
Chúng tôi kết hợp các thành phần của Điểm chất lượng (tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích), giá thầu CPC tối đa và tác động dự kiến của các tiện ích mở rộng và các định dạng quảng cáo khác để xác định Xếp hạng quảng cáo . Khi ước tính tác động dự kiến của các tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các yếu tố như mức độ liên quan, tỷ lệ nhấp dự kiến và sự nổi bật của các tiện ích mở rộng hoặc định dạng trên trang kết quả tìm kiếm. Sau đó sử dụng Xếp hạng quảng cáo của từng nhà quảng cáo để xác định nơi quảng cáo xuất hiện và loại tiện tích mở rộng nào và định dạng quảng cáo nào khác sẽ hiển thị cùng với quảng cáo (hoặc quảng cáo hay định dạng quảng cáo sẽ hoàn toàn xuất hiện).

Với quảng cáo trên Mạng tìm kiếm, Xếp hạng quảng cáo tối thiểu bắt buộc đối với quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm thường lớn hơn Xếp hạng quảng cáo tối thiểu bắt buộc đối với quảng cáo bên cạnh kết quả tìm kiếm. Kết quả là CPC thực tế khi bạn xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm có thể cao hơn CPC thực tế nếu bạn xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm, ngay cả khi không có nhà quảng cáo nào khác ngay bên dưới bạn. Mặc dù bạn có thể trả tiền nhiều hơn cho mỗi nhấp chuột, nhưng quảng cáo hàng đầu thường có tỷ lệ nhấp cao hơn và có thể cho phép bạn hiển thị một số tiện ích mở rộng quảng cáo nhất định và chỉ có sẵn các tính năng khác ở những vị trí quảng cáo hàng đầu. Như mọi khi, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn giá thầu CPC tối đa.

Trả lời