Cải thiện từ khóa của bạn

Cải thiện từ khóa của bạn
Việc duy trì tập hợp từ khóa có liên quan giúp cải thiện hiệu suất quảng cáo của bạn. Tìm hiểu cách xác định các từ khóa không đáp ứng mục tiêu của bạn, cập nhật loại đối sánh từ khóa để hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm có liên quan hơn và xóa các cụm từ không thích hợp cho tài khoản của bạn.


>> Giới thiệu về tùy chọn đối sánh từ khóa
>> Sử dụng so khớp rộng
>> Sử dụng so khớp cụm từ
>> Sử dụng so khớp chính xác
>> Giới thiệu về công cụ sửa đổi so khớp rộng
>> Cải thiện từ khóa cho Mạng tìm kiếm
>> Cải thiện từ khóa cho Mạng hiển thị
>> Chọn loại đối sánh từ khóa phù hợp
>> Thiết lập công cụ sửa đổi so khớp rộng

Trả lời