Các loại kỹ thuật xây dựng link cần tránh.

Các loại kỹ thuật xây dựng link cần tránh:

 Những phần mềm hoặc dịch vụ tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn tài khoản mạng xã hội, bài viết diễn đàn, hoặc bình luận blog

 Dịch vụ xây dựng hệ thống link rẻ tiền (của rẻ là của ôi, và bạn sẽ nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Google và bị phạt).

Trả lời