Bị giới hạn bởi ngân sách

Trạng thái chiến dịch được sử dụng khi ngân sách hàng ngày của bạn thấp hơn số tiền được đề xuất. Khi điều này xảy ra, quảng cáo không hiển thị thường xuyên như chúng có thể.

Nơi bạn nhìn thấy: Một chiến dịch có trạng thái “bị giới hạn bởi ngân sách” xuất hiện trong cột trạng thái của bảng chiến dịch. Điều này có nghĩa là ngân sách của bạn thấp hơn ngân sách hàng ngày được đề xuất.

Lý do xuất hiện: Khi ngân sách của bạn thấp hơn số tiền được đề xuất, có thể ngân sách không thể đáp ứng được tất cả lưu lượng truy cập có sẵn cho từ khóa của bạn và các cài đặt nhắm mục tiêu theo chiến dịch khác. Để đảm bảo ngân sách của bạn kéo dài suốt cả ngày, AdWords sẽ giảm tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện. Quảng cáo trong chiến dịch vẫn có thể xuất hiện, nhưng không thể xuất hiện thường xuyên như chúng có thể.

Ý nghĩa: Chiến dịch bị giới hạn bởi ngân sách vẫn có thể thành công và giúp bạn đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của mình. Nhưng có thể có cơ hội để hiển thị quảng cáo nhiều hơn nếu bạn có thể tăng ngân sách của mình.

Điều gì xảy ra tiếp theo: Nhấp vào “Bị giới hạn bởi ngân sách” trong tab Chiến dịch để xem xét số lần hiển thị quảng cáo mà chiến dịch của bạn có thể nhận được nếu bạn sử dụng ngân sách khác. Bạn cũng có thể cân nhắc giảm giá thầu trong chiến dịch bị giới hạn. Hoặc bạn có thể giảm điều chỉnh giá thầu để phù hợp với nhiều nhấp chuột hoặc lượt xem video hơn trong phạm vi ngân sách của bạn.

Trả lời