Bắt đầu với Trang

Những gì bạn cần để tạo Trang Facebook

Tên Trang
Sử dụng tên mà mọi người sẽ tìm kiếm, chẳng hạn như tên doanh nghiệp của bạn.

Hai ảnh
Bạn có thể sử dụng logo hoặc ảnh về không gian, sản phẩm hoặc khách hàng của mình.

Nút kêu gọi hành động
Bạn muốn mọi người làm gì khi họ truy cập trang của bạn?

Tạo Trang
Thiết lập Trang bằng cách chọn danh mục, nhập thông tin doanh nghiệp, tải ảnh lên và thêm nút kêu gọi hành động. Tạo Trang chỉ mất vài phút.
Bạn muốn chuyển đổi trang cá nhân Facebook thành Trang doanh nghiệp?

Thêm tính năng
Bạn có thể bật tính năng nhắn tin cho Trang để mọi người có thể gửi tin nhắn riêng tư tới doanh nghiệp nhằm đặt câu hỏi, giữ liên lạc hoặc đưa ra đề xuất.

Để Trang hữu ích hơn cho mọi người, bạn cũng có thể thêm nội dung đặc biệt vào Trang Facebook, như menu hoặc tỷ lệ trả lời, để giúp mọi người dễ dàng tìm thấy thông tin.

Quảng cáo Trang
Sau khi thiết lập Trang, hãy mời khách hàng và người liên hệ kết nối với bạn tại đó để giữ liên lạc và cập nhật điều gì đang diễn ra.

Đăng nội dung
Chia sẻ ảnh và thông tin cập nhật giúp Trang luôn mới mẻ với khách truy cập, đồng thời giúp bạn giữ liên lạc với khách hàng. Bạn có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của bài viết ra bên ngoài những người theo dõi Trang bằng cách quảng cáo bài viết và chọn những người bạn muốn kết nối.

Đánh giá và quản lý
Sau khi tạo Trang và đăng bài viết, bạn có thể sử dụng Thông tin chi tiết Trang để theo dõi số người bạn đang tiếp cận, nội dung nào có phản hồi tốt nhất, số người đã thực hiện hành động cùng nhiều thông tin khác. Xem hiệu quả của Trang có thể giúp bạn xác định thêm chiến lược nội dung và hiểu rõ cách Trang giúp bạn hoàn thành mục tiêu kinh doanh của mình.

Trả lời