Bắt đầu với quảng cáo

Dưới đây là cách thiết lập và quản lý quảng cáo trên Facebook.
Những thứ bạn cần để bắt đầu tạo quảng cáo trên Facebook

Mục tiêu kinh doanh của bạn, lý do bạn chạy quảng cáo
Hiểu rõ những người bạn muốn tiếp cận
Ngân sách hàng ngày hoặc trọn đời cho quảng cáo
Ảnh hoặc video sẽ hiển thị trong quảng cáo

Chọn mục tiêu
Để chọn mục tiêu quảng cáo phù hợp, hãy trả lời câu hỏi “kết quả quan trọng nhất bạn muốn đạt được từ quảng cáo này là gì?” Kết quả có thể là doanh số trên trang web, lượt tải xuống ứng dụng hoặc nâng cao nhận thức về thương hiệu.
Tìm hiểu về cách chọn mục tiêu quảng cáo phù hợp với mục tiêu của bạn

Chọn đối tượng
Sử dụng những gì bạn biết về người bạn muốn tiếp cận—như độ tuổi, vị trí hoặc nhiều điều khác—chọn thông tin nhân khẩu học và hành vi thể hiện đối tượng của bạn.

Quyết định vị trí chạy quảng cáo
Tiếp theo, chọn vị trí bạn muốn chạy quảng cáo, trên Facebook, Instagram hoặc các ứng dụng và trang web trong Audience Network—hoặc trên tất cả các nền tảng này. Trong bước này, bạn cũng có thể chọn chạy quảng cáo trên các thiết bị di động nhất định.
Tìm hiểu thêm về vị trí quảng cáo

Thiết lập ngân sách
Nhập ngân sách hàng ngày hoặc trọn đời và khoảng thời gian mà bạn muốn chạy quảng cáo.

Chọn định dạng
Bạn có thể chọn hiển thị một hình ảnh hoặc video hay nhiều hình ảnh và video trong quảng cáo. Hoặc bạn có thể chọn tạo quảng cáo bản trình chiếu hay quảng cáo Canvas.

Đặt hàng
Sau khi bạn gửi quảng cáo, quảng cáo sẽ chuyển sang đấu giá quảng cáo của chúng tôi. Điều này giúp hiển thị quảng cáo với những người phù hợp.
Tìm hiểu cách hoạt động của đấu giá quảng cáo

Đánh giá và quản lý quảng cáo
Sau khi chạy quảng cáo, bạn có thể theo dõi hiệu quả và chỉnh sửa chiến dịch trong Trình quản lý quảng cáo, Power Editor hoặc Trình quản lý doanh nghiệp của Facebook. Trong các công cụ đó, bạn có thể xem liệu một phiên bản quảng cáo có hoạt động tốt hơn so với phiên bản khác không hay quảng cáo của bạn có đang phân phối thiếu hiệu quả không và thực hiện điều chỉnh tương ứng.

Bắt đầu chạy quảng cáo trên Facebook để đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

Trả lời