Bảo mật và chính sách dành cho đối tượng

Bảo mật và chính sách dành cho đối tượng
Khi sử dụng phương thức cá nhân hóa quảng cáo, hãy nhớ thông báo cho khách truy cập trực tuyến biết rằng bạn thu thập thông tin trên trang web của mình. Tìm hiểu thêm về các chính sách quảng cáo AdWords và cách Google giúp người dùng kiểm soát thông tin được thu thập thông qua quảng cáo được cá nhân hóa (trước đây là quảng cáo dựa trên sở thích).


>> Giới thiệu về bảo mật quảng cáo được cá nhân hóa (trước đây là quảng cáo dựa trên sở thích)
>> Quảng cáo được cá nhân hóa
>> Nội dung nên bao gồm trong chính sách bảo mật của bạn cho tiếp thị lại

Trả lời