7 tính năng Google Search Console 2021 nâng cao nên biết cho SEO.

7 tính năng Google Search Console nâng cao nên biết để SEO website hiệu quả 2021. Đây là những tính năng tốt cho tiếp thị trực tuyến – Marketing online gồm:

  • (1) Chỉ số Thiết yếu về Trang web,
  • (2) Tính khả dụng trên thiết bị di động,
  • (3) Câu hỏi thường gặp,
  • (4) Cấu trúc How – to,
  • (5) Sản phẩm,
  • (6) Đoạn trích đánh giá và
  • (7) Hộp tìm kiếm liên kết trang web.

Google Search Console là gì?

Google Search Console là công cụ nhằm hỗ trợ cho việc quản trị trang web được xây dựng và phát triển bởi Google. Đây được xem như “chiếc chìa khóa vàng” dành cho những nhà quản trị web và các SEOer với những tính năng vô cùng độc đáo, tiện dụng, giúp cho việc quản lý website trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Vậy thuật ngữ Webmaster trong Google Webmaster Tools là gì ?

Chỉ số Thiết yếu về Trang web

Gồm 3 trạng thái: Chậm, Cần cải thiện, Nhanh. Các nhãn Chậm, Cần cải thiện và Nhanh sẽ áp dụng với URL trên một loại thiết bị cụ thể.

URL nhanh

Chỉ số Thiết yếu về Trang web URL nhanh mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

URL nhanh sẽ giúp khách hàng vào nhanh sản phẩm và quyết định nhanh về sản phẩm hơn so với đối thủ.

URL kém

Chỉ số Thiết yếu về Trang web URL kém ngược lại với URL nhanh. Trải nghiệm khách hàng cũng kém khi URL kém.

URL cần cải thiện

Chỉ số Thiết yếu về Trang web URL cần cải thiện là bạn phải cải thiện những link web này. Trong báo cáo của Google Search Console sẽ giúp bạn những vấn đề cần phải cải thiện.

7 tính năng Google Search Console 2021 nâng cao nên biết cho SEO

Hệ thống đánh giá các chỉ số trạng thái

LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất): Thời gian để trình duyệt hiển thị phần tử nội dung lớn nhất trong khung nhìn, tính từ khi người dùng yêu cầu URL. Phần tử lớn nhất thường là hình ảnh hoặc video hoặc có thể là phần tử văn bản cấp khối lớn. Chỉ số này rất quan trọng vì nó cho người đọc biết rằng URL đang thực sự tải.

LCP tổng hợp trình bày trong báo cáo là thời gian cần thiết để 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm này đạt đến trạng thái LCP.

FID (thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên): Thời gian từ khi người dùng tương tác lần đầu với trang của bạn (khi họ nhấp vào một đường liên kết, nhấn vào một nút, v.v.) đến thời điểm mà trình duyệt thực sự có thể phản hồi với hành động tương tác đó. Kết quả đo này được lấy từ bất kỳ phần tử nào có thể phản hồi khi người dùng nhấp vào lần đầu. Chỉ số này rất quan trọng trên các trang mà người dùng cần phải thực hiện một hành động nào đó, bởi vì đây là thời điểm mà trang có thể tương tác.

FID tổng hợp trình bày trong báo cáo có nghĩa là 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm này có chỉ số FID bằng hoặc nhanh hơn giá trị này.

CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục ): Mức độ thay đổi của bố cục trang trong giai đoạn tải. Điểm số được tính từ 0–1, trong đó 0 nghĩa là trang không thay đổi bố cục còn 1 nghĩa là trang có mức độ thay đổi cao nhất. Điểm số này rất quan trọng vì việc các phần tử của trang thay đổi trong khi người dùng đang cố gắng tương tác với trang là một trải nghiệm kém.

CLS tổng hợp trình bày trong báo cáo là CLS thấp nhất phổ biến trong 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm.

Tính khả dụng trên thiết bị di động

Tính khả dụng trên thiết bị di động rất quan trọng bởi 90% đã dùng smartphone để tra cứu. Đây là tính năng giúp bạn hiểu hơn về website của bạn trên thiết bị di động. Một website tốt hiện tại phải đáp ứng được với cấu trúc trên điện thoại. Bên cạnh đó cũng cần có đủ thông tin và chức năng cho phù hợp với sản phẩm bạn kinh doanh.

Cấu trúc How – to

Cấu trúc How – to hướng dẫn sử dụng một sản phẩm, dịch vụ mà website bạn cung cấp.

Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp để giúp khách hàng hiểu hơn sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp. Đây là nơi bạn có thể giúp khách hàng quay lại website bạn nhiều hơn.

Sản phẩm

Sản phẩm bạn đang cung cấp sẽ hiện thị trên google nếu bạn biết cách giới thiệu.

Đoạn trích đánh giá

Bạn có thể đánh giá được chi tiết doanh nghiệp, sản phẩm. Bạn cũng có thể được đánh giá bởi nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ.


Trả lời