Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

“Thông qua bảo hiểm nhân thọ, Hanwha Life sẽ cùng với người dân Việt Nam hoạch định tương lai biến ước mơ thành hiện thực”

 

 

 

 

 

 

MỤC TIÊU

“Đến năm 2017, Hanwha Life sẽ trở thành công ty đứng đầu về chất lượng và đến năm 2020 sẽ trở thành 1 trong 5 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam

 

Trả lời